top of page

Finanstilsynets vejledning om betalingslovens § 63 og hvidvaskloven

ny vejledning vedrørende betalingslovens § 63 og hvidvaskloven er offentliggjort

Finanstilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning, der bl.a. forholder sig til sammenspillet imellem betalingslovens § 63 og hvidvasklovens § 15.

 

Det fremgår bl.a. heri, at forpligtelsen i hvidvasklovens § 15 til at træffe passende foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, herunder overveje, om en forretningsforbindelse skal afvikles, ikke er til hinder for – eller i øvrigt i konflikt med – reglerne i betalingsloven om, at pengeinstitutter skal give betalingsinstitutter adgang til deres betalingskontotjenester på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår (kontraheringspligten).

 

Kontraheringspligten medfører, at pengeinstituttet som udgangspunkt ikke kan opsige betalingsinstituttet, medmindre betalingsinstituttet har foretaget en væsentlig, opsigelsesberettigende misligholdelse af pengeinstituttets vilkår.

 

I den forbindelse er det vigtigt at være obs på, at pengeinstitutter, der jf. hvidvasklovens § 15, er forpligtet til at indhente tilstrækkelige oplysninger om betalingsinstituttet (så pengeinstituttet er i stand til at forstå betalingsinstituttets konkrete forretningsmodel), ikke har en forpligtelse efter hvidvaskloven til ligeledes at foretage en vurdering af betalingsinstituttets overholdelse af hvidvaskloven, ligesom pengeinstituttet ikke efter hvidvaskloven er forpligtet til at kræve, at betalingsinstituttets kunder er i overensstemmelse med pengeinstituttets risikoappetit.

 

Vær ligeledes obs på, at pengeinstituttet ifølge betalingslovens § 63, stk. 2, har pligt til at underrette Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hver gang der gives afslag til et betalingsinstitut på adgangen til en betalingskonto. Underretningen skal ske senest samtidig med, at pengeinstituttet giver afslag på adgangen til sine betalingskontotjenester til betalingsinstituttet.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der håndhæver betalingslovens § 63, jf. betalingslovens § 145, stk. 1, har i øvrigt kompetence til at udstede påbud om, at et pengeinstitut skal give et betalingsinstitut adgang til sine betalingskontotjenester på en sådan måde, at betalingsinstituttet kan udbyde sine betalingstjenester uhindret og effektivt, jf. betalingslovens § 145, stk. 2, nr. 1.

Capital Law CPH bistår virksomheder på det finansielle område med rådgivning om og implementering af nye regler. Du er velkommen til at kontakte vores partner Nina Riisgaard Lauritsen (nrl@capitallawcph.dk, mobil 29210076) eller en af vores andre partnere med spørgsmål og for en drøftelse af, hvad de nye regler betyder for din virksomhed. Du kan læse mere om os og vores kompetencer inden for finansiel regulering her: Link.

bottom of page